Wat is een onderhandse akte?

Bij het kopen van een huis komt een hoop papierwerk kijken. Je kunt hierbij te maken krijgen met een onderhandse akte. Maar wat is dit precies en waarom is het belangrijk?

De onderhandse akte en de authentieke akte

De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen twee soorten schriftelijke overeenkomsten: de onderhandse akte en de authentieke akte. De laatste van deze twee is opgesteld door een openbaar ambtenaar, zoals een rechter of notaris.

Aan een onderhandse akte komen geen openbaar ambtenaren te pas. Dit is een ondertekend schriftelijk stuk door twee of meer partijen, waarin afspraken zijn gemaakt. Beide aktes leveren dwingend bewijs op: een rechter moet aannemen dat wat in de akte staat juist is, óók als het een onderhandse akte is.

Onderhandse akte en koop van een huis

Bij het kopen van een huis kun je te maken krijgen met een onderhandse akte in de vorm van een voorlopig koopcontract. Dit is een afspraak tussen de koper en verkoper over de verkoop van het huis. In het voorlopig koopcontract staan belangrijke details zoals de koopprijs, de datum van overdracht, en eventuele ontbindende voorwaarden.

Deze onderhandse akte dient later als basis voor de authentieke akte. Enige maanden later stelt de notaris dan de leveringsakte op.

Let op!

Hoewel de naam 'voorlopig koopcontract' suggereert dat het niet definitief is, zitten er wel degelijk verplichtingen aan vast. Als je na het tekenen van dit contract zonder geldige reden afziet van de koop, kun je een boete krijgen.

Waarom een onderhandse akte?

Een onderhandse akte is vaak sneller en eenvoudiger dan het inschakelen van een notaris. Bij de koop van een huis geeft het zowel de koper als de verkoper de zekerheid over de gemaakte afspraken voordat de officiële overdracht plaatsvindt.

Je wilt natuurlijk discussie tussen verkoper en aankoper zo veel mogelijk vermijden. Omdat er in dit geval geen notaris aan te pas komt, is het extra belangrijk om deze zo helder en volledig mogelijk op te stellen.

Wat moet er in de onderhandse akte staan?

Hieronder vind je een opsomming van een aantal dingen die in een onderhandse akte opgenomen kunnen worden.

 • Gegevens van partijen: De volledige namen, geboortedata en adressen van zowel de koper als de verkoper.
 • Omschrijving van het object: Een duidelijke beschrijving van het huis, inclusief het adres en eventueel de kadastrale gegevens.
 • Koopprijs: Het overeengekomen bedrag dat de koper zal betalen voor het huis.
 • Betalingswijze: Details over hoe en wanneer de betaling zal plaatsvinden.
 • Datum van overdracht: De datum waarop de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden.
 • Ontbindende voorwaarden: Eventuele voorwaarden waaronder de koper of verkoper nog van de koop kan afzien, zoals het niet verkrijgen van een hypotheek.
 • Boeteclausule: Een clausule die aangeeft welke boete er betaald moet worden als één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt.
 • Staat van de woning: Details over de staat van het huis bij de overdracht, bijvoorbeeld of het leeg en ontruimd wordt opgeleverd en welke roerende zaken (zoals gordijnen of een keuken) in de woning blijven.
 • Eigendomsbewijzen: Een verklaring dat de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is van het huis en dat er geen andere claims op het huis zijn.
 • Eventuele gebreken: Een lijst van bekende gebreken of problemen met het huis.
 • Voorbehoud van financiering: Een clausule die aangeeft dat de koop alleen doorgaat als de koper de financiering rond kan krijgen.
 • Energielabel: In veel landen is het verplicht om het energielabel van de woning te vermelden.
 • Waarborgsom of bankgarantie: Dit is een bedrag dat de koper vooraf betaalt als zekerheid, of een bankgarantie hiervoor.
 • Keuze van de notaris: Vaak mag de koper de notaris kiezen voor de overdracht.
 • Handtekeningen: Zowel de koper als de verkoper moeten de akte ondertekenen.

Wil je definitief geen risico lopen? Het is altijd het beste om de koopovereenkomst toch door een notaris op te laten stellen.

Waar kan ik je mee helpen?

Wil je een woning kopen, verkopen of laten taxeren en ben je op zoek naar een makelaar in Hoorn of een makelaar in West-Friesland? Persoonlijk contact, een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en deskundig advies; dit zijn speerpunten die ik belangrijk vind in mijn manier van werken. Je bent altijd verzekerd van persoonlijk contact en één aanspreekpunt.

Als Gecertificeerd Register-Makelaar Register-Taxateur, duurzaamheidsadviseur, bouwkundig adviseur en universitair marketeer ben je altijd verzekerd van het beste resultaat. Ik verzorg de volgende diensten:

Direct contact

Je mag mij ook altijd bellen: 0621176109

Gerelateerde artikelen

In de kennisbank van Esther van Dijk Makelaardij vind je tientallen artikelen met waardevolle informatie. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen